מאמרים
 וכתבות
 טיפות

קורס החייאה ומצבי חירום בתינוקות ובילדים

 

"אם היה חולף עוד רגע אחד, זה היה מאוחר מדי כך סיפרה בהתרגשות אמה של תינוקת אשרנחנקה משאיפת גוף זר, ואשר חייה ניצלו הודות למתנדב מיחידת הכוננים של מד"א, שנחלץלעזרתה מיד.
חנק הוא אחד מהמצבים אשר מסכנים חיי אדם באופן מיידי. האוכלוסיות
המועדות לסבול מחנק הן תינוקות וילדים קטנים עד גיל 6 וקשישים.
 
בטיחות, מניעהוטיפול בחנק בתינוקות ובילדים:
את היום הזה ג' אומרת שלא תשכח לעולם. זה היהאחר צהריים שגרתי בבית רגיל למדי.
ג' בדיוק חזרה מקניות ועסקה בסידור המצרכיםבמקומם. התינוקת שלה השתובבה בסלון, תחת עינה הפקוחה.
האם ראתה כי התינוקת ניגשתלמזנון והלכה אחריה כדי לוודא שהוא נעול.
לפתע החלה הילדה לגלות סימני חנק: היא השתעלהבחוזקה, פניה הפכו אדומים והיא איבדה את הכרתה במהירות.
"שמתי לב שיש לה ביד פרח מיובש" משחזרת האם "מאלה שנמצאים לנוי על המזנון.
הנחתי שהיא שמה אחד בפה ונחנקה ממנו.
לא ידעתי מה
לעשות. תפסתי את הילדה בידיים, ופשוט רצתי החוצה בצעקות שהילדה שלי עומדתלמות".

למרבה המזל, השכן הסמוך שמע את הצעקות ומיהרלהזעיק אמבולנס של מד"א בטלפון 101
מתנדב ביחידת הכוננים של מד"א שגר באותהשכונה וקיבל את קריאת המצוקה באמצעות הביפר,
הגיע לבית המשפחה במהירות ומצא אתהילדה הקטנה מחוסרת הכרה ונושמת בקושי.
הוא ביצע בה מספר פעולות פשוטות כדי לחלץ אתהגוף הזר מדרכי הנשימה
וכתגובה היא החלה לבכות ולהשתעל - סימן טוב.
ניידת טיפול נמרץ של מד"א אזור לכיש העבירהאת הילדה לבית החולים "קפלן" ברחובות,
שם אושפזה להמשך בדיקות והשגחה והיא שוחררהלאחר מספר ימים בריאה ושלמה לביתה.
"קיבלנו אותה במתנה" אומרת ג', אמה של התינוקת. "בבית החולים אמרו לנו, כי אם הייתה חולפת דקה נוספת, זה כבר היה מאוחר מדי,היא יכלה להישאר עם נזק מוחי לכל החיים, במקרה הטוב."
 
הדרמה הזו היא אחת מני רבות שמתרחשות כמעטיום-יום בישראל, ולמרבה השמחה, נגמרה בכי טוב.
אולם לצערנו אנו עדים לאחרונה להתגברות מקריםטרגיים בהם ילדים ותינוקות מתים או נשארים פגועים לכל החיים כתוצאה מחנק.

חנק עשוי להיגרם מקשת רחבה מאד של סיבות, שהמשותף לכולן - חסימת מעבר האוויר אל הריאות.
אנו נתמקד בשתיים השכיחות ביותר - חנק כתוצאה משאיפת גוף זר (המכונה השתנקות) וחנק כתוצאה מלחץ חיצוני על הצוואר אוחסימה של דרכי כניסת האויר (אף ופה).

שאיפת גוף זר
כל חומר למעט אויר, שחודר לקנה הנשימה הואגוף זר שעלול לחסום את נתיב האוויר ולמנוע מעבר אוויר לריאות.
אמנם לגוף יש מספר רפלקסים הגנתיים שנועדולהגן על מעברי האוויר,
כגון: רפלקס הבליעה ורפלקס השיעול, אך לעיתים קורה והגוף לאמצליח להתמודד עם הגוף הזר שחדר לקנה, ונוצרת חסימה שמונעת מעבר חמצן. 
ילדים קטניםנוטים להיחנק יותר ממבוגרים כיוון שהרפלקסים ההגנתיים שלהם אינם מפותחים דיים, בגללשמעברי האוויר שלהם צרים יותר, וכן כי יש להם נטייה לבחון כל דבר באמצעותהפה. איבוד הכרה והפסקת פעולת הלב עלולים להתרחשבמהירות ובעקבותיהם - נזק מוחי בלתי הפיך ומוות.
 
דרכי מניעה:
מזון:
כשמגישים מזון לילדים קטנים, יש לשים לבלנקודות הבאות:
צורת המזון - מאכלים עגוליםשחודרים בטעות לקנה, "מתיישבים" בדיוק על הקנה ועשויים לחסום אותו.
לכן יש להפעילשיקול דעת ולהקפיד לחתוך ולהתאים מזון שעשוי לסכן את הילד.
למשל - בננות ונקניקיותיש לחתוך לאורך לרצועות ולא לפרוסות רוחב.
ענבים, זיתים ועגבניות שרי יש לחצותבאמצע וכדומה.

גודל
- מאכלים קטנים אוגדולים מדי עשויים לחדור לקנה ולגרום אסון - לכן חשוב לא לתת לילד עד גיל חמשפיצוחים למיניהם, סוכריות קשות או קטנות מדי ולהקפיד לחתוך פירות וירקות המוגשיםלילד לגודל המתאים ליכולת האכילה שלו.

מרקם
- מאכל חלקלק (פלחתפוז, למשל) שמפתיע את הילד ומגיע במהירות וללא שליטתו של הילד ללוע, עשוי לחדורלקנה מבלי שהילד יבין מה קורה.
מרקם מזון שסופח נוזלים עלול להתנפח בגרון - עדיףלהימנע מלתת לילדים קטנים בייגלה או חטיפים דומים שסופחים מים ומתנפחים במהירותבמגע עם רוק.
 
משחקיםוצעצועים:
חשוב לבחור לילד משחקים שאין בהם חלקיםקטנים, שהילד עשוי להכניס לפיו. עיניים של חיות צעצוע צריכות להיות רקומות ולאתפורות. משחקי הרכבה למיניהם צריכים להיות בעלי רכיבים גדולים. כמו-כן יש להרחיק מן הילד כדורים קטניםוגולות.
 
בבית:
היו ערניים ומודעים לסכנה. הרחיקו מן הילד כל חפץקטן שעלול לסכן אותו - מטבעות, מכסים של טושים, עלים של צמחי עציץ, חרוזים מהשרשרתשל אמא וכו'

ואם חלילה כברקרה:
אם הילד בהכרה ומשתעל, זה כבר טוב - זה אומרשהגוף מנסה להתמודד עם ההפרעה בנתיב האוויר באמצעות רפלקס ההגנה הטבעי.
השיעול הואלמעשה פרץ חזק של אוויר שנועד לדחוף את הגוף הזר מקנה הנשימה החוצה.

אם מדובר בתינוק
, ניתןלאחוז בו, כשראשו נמוך מגופו ופניו פונים כפלי מטה ולטפוח על גבו.
פעולה זו מתאימהלתינוק במשקל של עד כעשרה קילו (עד שנה וחצי בממוצע), כי מעל המשקל הזה מבחינהמעשית, קשה לשאת את התינוק על יד אחת בבטיחות.

אם הגוף הזר לא השתחרר יש לפעול
כדלקמן:
בילד מעל גיל שנהיש לבצעתמרון היימליך. תמרון זה הוא לחיצה המתבצעת על הבטן, מעט מעל הטבור, ומטרתה לחקותאת פעולת השיעול ע"י הגדלת הלחץ על חלל בית החזה על מנת שאותו לחץ ייפלט החוצהבצורת זרם אויר חזק.
אותו זרם אויר חזק יכול לעזור ולדחוף את הגוף הזרממקומו.
במידה והגוף הזר לא יצא יש לנסות ולהנשים אתהילד 2-3 הנשמות, במטרה לנסות להזיז את הגוף הזר בתוך הקנה.
אמנם הוא עלוללהידחף פנימה, אל תוך אחת הריאות, אבל אז יהיה זה נזק קל והפיך יחסית לנזק מוחי ומוותשעלולים להתרחש מיד ואינם הפיכים.
יש להמשיך ולבצע היימליך והנשמותלסירוגין.

בתינוק מתחת לגילשנהאין לבצע היימליך אלא לחיצות חזה, המיועדות להשיג את אותה מטרה מבלילגרום נזק לגופו הקטן של התינוק. את הלחיצות מבצעים באמצעות האגודלים, בקו הפטמותשל התינוק.
אם התינוק מאבד את הכרתו, יש להתחיל בביצועהחייאה וכעבור כשתי דקות יש להזעיק את מד"א  בטלפון 101.
יש לבדוק מעת לעת האםהגוף הזר נפלט החוצה. יש לפתוח את פיו של התינוק.
אם הגוף הזר נראהלעין יש לנסות לשלוף אותו החוצה.
אין לנסות ולהוציא גוף זר אם לא מזהים אותו בוודאות - אנו עלולים לגרום נזק נוסף ע"י דחיפת הגוף הזר פנימה.
אם לא מצליחים ממשיכים בביצועהחייאה.
 
חנק כתוצאה מלחץ חיצוני  על הצוואראו חסימת פתחי כניסת האוויר (אף ופה).
בשנה האחרונה נחנקה באשדוד ילדה בת 7 שחברותיהכרכו חבל סביב צווארה אגב משחק.
ביישוב בר יוחאי הסמוך לצפת נחנק למוותילד במעון, כאשר וילון נכרך סביב צווארו, ילד אחר ניצל על ידי מתנדבי מד"א כמעטברגע האחרון, כאשר מפת ניילון גדולה נכרכה על פניו.
המשותף לכל המקרים האלה הוא שמשהו הפריעלמעבר האוויר אל הריאות מבחוץ.
על מנת למנוע מקרים כאלה על ההורים להקפיד עלמספר כללי בטיחות:
להרחיק חומרים פלסטיים אטומים מהישג ידם שלילדים - קרעי בלון, שקית ניילון, מפה פלסטית, הם חפצים שנמצאים בכל בית ויכוליםלסכן את חיי הילד.
להימנע מלהלביש לילד בגדים עם שרוכים ארוכיםשעלולים להיכרך סביב צווארו.
להרחיק ממיטתו של הילד וילונות, מובייליםארוכים וצעצועים שיש בהם שרוכים ארוכים.
ולבסוף - אין תחליף להשגחה צמודה ולפקיחתעיניים. מודעות לסכנה ותשומת לב תביא לשמירה על חיי ובריאות הילדים.
 
קורס החייאה ומצבי חירום בילדים ותינוקות
הקורס כולל הרצאה ותרגול ע"י פאראמדיק עם ניסיון בשטח
ותעודת השתתפות בקורס החייאה.
 

 

 

ההרשמה מראש

  

גם אתם יכולים להציל חיים!
 
חובתו של כל הורה, או מי שמשגיח על ילדים,

לדעת ולהתרענן בסדר ואופן ביצוע פעולות הבסיסיות של החייאה. 

 

 


לדף הבית בתחום הורות וזוגיות

מאמרים וכתבות נוספים בתחום:
      

תינוקות שחיית תינוקות